Team Podium De Nieuwe Kamer (PDNK)

 

Yvonne Oberweis

Yvonne heeft ruime ervaring als professioneel medewerker in officemanagement en projectmanagement in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. Naast haar huidige baan als paralegal bij Stichting Zeldzame Ziekten Fonds vindt zij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van kunst en cultuur. Als luisterend (jazz-) muziekliefhebber kwam zij tijdens een concert een aantal jaren geleden in aanraking met dit Haagse jazzpodium. Zij schrijft mee aan de (project-)subsidieaanvragen en organiseert o.a. de vergaderingen van Podium De Nieuwe Kamer.
Bestuurlijke functies:
Voorzitter PDNK juni 2024/heden
Secretaris PDNK 2020 -juni 2024

Marianne Zwalf-Aben

Marianne heeft 38 jaar in het openbaar basisonderwijs o.a. als zorgcoördinator/intern begeleider gewerkt. Na haar pensionering heeft zij zich ingezet voor een aantal instellingen, waaronder als city-host bij de Ambassade van Den Haag. Zij was jarenlang actief bij de Regentenkamer. Ze vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan de groei en het in standhouden van jazz in Den Haag. Zij regelt ook de inzet van het team medewerkers.
Bestuurlijke functies:
Secretaris PDNK juni 2024/heden
Directeur PDNK 2018 – juni 2024

Monique Smit

Heeft 47 jaar gewerkt voor de overheid, in diverse secretariële en o.a. financieel-administratieve en controlerende functies. Daarnaast was zij ca. 20 jaar plaatsvervangend en uitvoerend penningmeester bij een kerkgenootschap. Zij houdt van muziek en bezoekt graag concerten in verschillende genres. Zelf zingt ze al zo lang als ze zich kan herinneren; ze doet dat sinds jaar en dag in kleine en grote (project-)koren in heel gevarieerde producties. Jazz heeft zeker ook haar belangstelling en zij vindt het belangrijk dat anderen net als zij gelegenheid krijgen kennis te maken met muziek in de breedste zin. Bij PDNK draagt zij daaraan graag haar steentje bij.
Bestuurlijke functies:
Penningmeester PDNK juni 2024/heden

Han van den Bogaerde

Han is sinds 2017 gepensioneerd en was daarvoor werkzaam in financiële- en salarisadministraties voor non-profit organisaties en onderwijs. Han is als fervent -niet spelend- jazzliefhebber al veel jaren betrokken bij Podium De Nieuwe Kamer op uitvoerend en bestuurlijk vlak. Hij is verantwoordelijk voor de zakelijke aangelegenheden en zet zich in bij de uitvoering en organisatie van de concerten.
Bestuurlijke functies:
Bestuurslid zakelijk PDNK juni 2023/heden
Secretaris Belangenvereniging BID – 2021/heden
Voorzitter enkele VVE’s 2018/heden

Ben van den Dungen

Vanaf 1982 treedt Ben van den Dungen op als professioneel musicus en cultureel ondernemer en heeft sindsdien meer dan 6000 concerten in zo’n 70 landen gegeven. Ben is artistiek coördinator van de Jazz Academy op het conservatorium van Rotterdam geweest in de periode van 2003 tot en met 2008. Hij produceert muziekvoorstellingen voor theaters vanaf 2004. Ben werkte mee aan meer dan 100 cd’s.
Bestuurlijke functies:
Directeur (artistiek leider) sinds juni 2024
Voorzitter PDNK 2020 – 2024
Bestuurslid Buma Cultuur vanaf 2022
Bestuurslid VCTM – 2020/heden
Bestuurslid Kunstenbond – 2019/heden
Lid Raad van Rechthebbende Buma Stemra – 2019/heden

Eric Prud’homme

Vanaf 1976 is Eric Prud’homme actief als gitarist op de Nederlandse jazzpodia. Hij trad ook regelmatig op in o.a. Spanje en Engeland naast zijn werkzaamheden als gitaardocent. Een trouwe bezoeker van de concerten van Podium De Nieuwe Kamer. Hij is sinds 2016 actief bij dit podium betrokken op ICT-gebied.

Paul Stellingwerff 

Paul is opgeleid als beeld- en geluidstechnicus, en werkt sinds 1990 in commercieel/technische functies binnen de professionele audiovisuele/broadcast markt.
Voormalig docent aan het Sound Seminar in Rotterdam. Muziekliefhebber in de breedte. Naast werk in eigen bedrijf vindt hij het belangrijk om een bijdrage aan de kunst- en cultuursector te leveren. Sinds 2015 tot heden is hij betrokken bij Podium De Nieuwe Kamer met name op het gebied van marketing / pr.

Remco Hofman 

Remco is een bekende in de Haagsche muziekscene. Hij is al jaren actief met vinden van podia en optredens en heeft zo’n 200 jazzsessies georganiseerd. Daarnaast een ervaren producer met 32 CD’s op zijn naam. Hij heeft naast zijn muzikale loopbaan ook 35 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Hij heeft meer dan 4000 optredens gedaan en is daarmee een veel geziene muzikant in de Regio en heeft daarmee een behoorlijk muzikantennetwerk opgebouwd. Hij is actief als secretaris bij de Jazz Muzikanten Belangenvereniging BID en zit in de raad van advies bij Podium De Nieuwe Kamer (PDNK). Momenteel is hij lid van het festivalbestuur m.b.t. het Amare Jazz Festival. Na een uitgebreide muzikale carrière in de jazz nu een meer organisatorische managementrol.