Bestuur en Stichting

STICHTINGSINFORMATIE

De Stichting Podium De Nieuwe Kamer is een culturele stichting zonder winstoogmerk, en is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). De organisatie berust op een onbezoldigd bestuur, enthousiaste vrijwilligers en geweldige sponsors.

Statutaire naam: Stichting Podium De Nieuwe Kamer
Gebruiksnaam: Podium De Nieuwe Kamer
KvK: 63360799
RSIN: 8552.03.547
BTW nummer: NL 855203547B01
IBAN: NL60 INGB 0006854609
Correspondentieadres: p/a Haverkamp 44, 2592 BH  Den Haag

Doelstelling: Het bevorderen van jazz, wereld- en improvisatiemuziek in de regio Haaglanden voor de Haagse maker.

Download: Beleidsplan 2022-2024
Download: Statuten

BESTUUR & DIRECTIE

Ben van den Dungen – bestuur – voorzitter en programmering
Yvonne Oberweis – bestuur – secretaris
Marianne Zwalf-Aben – directeur
Han van den Bogaerde – boekhouding / productie assistentie

Momenteel bestaat er een vacature voor penningmeester

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@podiumdenieuwekamer.nl
Voor financiële zaken : financien@podiumdenieuwekamer.nl
Algemeen e-mail adres : info@podiumdenieuwekamer.nl